Korepetitoriai

Reikia pagalbos ruošiantis valstybiniams brandos e g z a m i n a m s? Artėja stojimas į g i m n a z i j a s? O galbūt nori p a n a i k i n t i mokymosi spragas?

Jei TAIP – mes tavęs laukiame!
Korepetitorių paslaugos Vilniuje!

 

° Vienos pamokos kaina tik 19,90 Eur! (1 a.k. val.)

Siūlomi mokomieji dalykai:
° Matematika
° Istorija
° Chemija
° Fizika
° Biologija
° Lietuvių k.
° Anglų k.

° Pamokos gali vykti:
– Mūsų siūlomu adresu: M. Daukšos g. 7, Vilnius (Vims – International Meridian School);
– Jūsų siūlomu ir būtent Jums patogiu adresu;
– ONLINE būdu.

° Kodėl individualus mokymas?
– Lengvai įvertinami mokinio turimi gebėjimai
– Pasitelkiama mokinio poreikių analizė
– Pritaikomi efektyviausi mokymos(si) metodai
– Nuolatinis tobulėjimas
– Augantis mokinio pasitikėjimas
– Išsamus pasirinkto dalyko gilinimas

Prisijunk prie augančios „Meridiano akademijos“ bendruomenės! 

Registracija

Join one other person

Loading gif